Velikonoční přání

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“. (Jan Pavel II.)

 

 

Boží požehnání, zdraví a vše dobré,

 

především pak živou víru,

která ukazuje smysl života,

dává sílu v utrpení

a pomáhá žít s lidmi v pravdě a lásce.

 

Vám i Vašim drahým přejí k velikonocům

 

Miroslav Mašek    P. Josef Stolařík

 

Velikonoce 2020

 

Design and web by Petr Mizera, © 2008